[interchange-cvs] interchange - racke modified debian/po/cs.po

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Mon Oct 9 04:46:59 EDT 2006


User:   racke
Date:   2006-10-09 08:46:59 GMT
Modified: debian/po cs.po
Log:
merged changes 1.1.2.1 vs 1.1.2.2
+++ 1.1.2.2 +++
updated Czech translation of Debconf templates (Closes: #391541, thanks
to Martin Sín <martin.sin at seznam.cz>)

Revision Changes  Path
1.2    +148 -75  interchange/debian/po/cs.po


rev 1.2, prev_rev 1.1
Index: cs.po
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/debian/po/cs.po,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- cs.po	8 Nov 2005 12:53:34 -0000	1.1
+++ cs.po	9 Oct 2006 08:46:59 -0000	1.2
@@ -15,7 +15,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: interchange 5.2.0-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2004-02-28 20:38-0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2006-05-17 13:41+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2005-06-26 14:08+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Sin <martin.sin at katalog.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
@@ -25,15 +25,16 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
 msgid "Create the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:4
+#: ../interchange-cat-standard.templates:4
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Whether to install the demo catalog from the foundation template or let you "
+"Whether to install the demo catalog from the standard template or let you "
 "manually install it with makecat."
 msgstr ""
 "Nainstalovat ze základní šablony ukázkový katalog, nebo si ho přejete "
@@ -41,63 +42,78 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid "Remove demo catalog on package purge?"
 msgstr "Smazat ukázkový katalog při odstranění balíčku?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:11
+#: ../interchange-cat-standard.templates:11
 msgid ""
 "Should all files belonging to the Interchange demo catalog removed when you "
 "purge this package, e.g. with dpkg --purge or apt-get remove --purge ?"
 msgstr ""
-"Mám při odstranění tohoto balíčku také smazat všechny soubory, které na "
-"něm závisí, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --purge ?"
+"Mám při odstranění tohoto balíčku také smazat všechny soubory, které na něm "
+"závisí, např. pomocí dpkg --purge nebo apt-get remove --purge ?"
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:17
+#: ../interchange-cat-standard.templates:17
 msgid "always, ask, never"
 msgstr "vždy, zeptat se, nikdy"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid "Policy for replacing existing demo catalogs:"
 msgstr "Politika odstranění stávajících ukázkových katalogů:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:19
+#: ../interchange-cat-standard.templates:19
 msgid ""
 "Whether to silently replace an existing demo catalog installation, ask for a "
 "confirmation or never touch an existing installation."
 msgstr ""
-"Mám odstranit demonstrační katalog tiše, vyžádat si potvrzení nebo existující "
-"katalog nikdy neodstraňovat?"
+"Mám odstranit demonstrační katalog tiše, vyžádat si potvrzení nebo "
+"existující katalog nikdy neodstraňovat?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "Replace the Interchange demo catalog?"
 msgstr "Odstranit ukázkový katalog Interchange?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:26
+#: ../interchange-cat-standard.templates:26
 msgid "There seems to already exist an Interchange demo catalog."
 msgstr "Zdá se, že ukázkový katalog Interchange již existuje."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+#, fuzzy
+msgid "Virtual host for the demo catalog ?"
+msgstr "Vytvořit ukázkový katalog programu Interchange?"
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:32
+msgid ""
+"You are running Interchange with \"FullURL\" enabled. Please specify the "
+"virtual host for the demo catalog."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid "Username for this catalog's administration:"
 msgstr "Uživatelské jméno pro správu katalogu."
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:32
+#: ../interchange-cat-standard.templates:38
 msgid ""
 "Please provide an username for administering the demo catalog. The username "
 "must be at least 2 characters long and only contain letters, digits, "
@@ -109,15 +125,16 @@
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
 msgid "Password for this catalog's administration:"
 msgstr "Heslo pro administraci tohoto katalogu:"
 
 #. Type: password
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:40
+#: ../interchange-cat-standard.templates:46
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Please provide a password for administering the foundation demo catalog. "
+"Please provide a password for administering the standard demo catalog. "
 "Choose one which can not be easily guessed. Default is pass. The password "
 "must be at least 4 characters long and only contain letters, digits, "
 "underscore @ or the dot as characters."
@@ -129,44 +146,80 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:49
+#: ../interchange-cat-standard.templates:55
 msgid "Enable demo mode?"
 msgstr "Povolit ukázkový režim?"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid "Additional locales for the storefront:"
 msgstr "Dodatečná místní nastavení pro výlohu:"
 
 #. Type: multiselect
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:54
+#: ../interchange-cat-standard.templates:60
 msgid ""
 "The Interchange demo catalog is able to display the storefront in a number "
 "of different languages. Each selected locale will increase the memory "
 "footprint of the Interchange server processes, so it is recommended to "
 "choose only locales which are really needed."
 msgstr ""
-"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých "
-"jazyků. Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program "
-"potřebovat, takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně "
-"použijete."
+"Ukázkový katalog Interchange může zobrazovat výlohu v řadě různých jazyků. "
+"Čím více jazyků zvolíte, tím více operační paměti bude program potřebovat, "
+"takže se doporučuje vybrat pouze takové, které skutečně použijete."
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Default locale for the storefront:"
 msgstr "Výchozí jazyk pro výlohu:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange-cat-foundation.templates:64
+#: ../interchange-cat-standard.templates:70
 msgid "Please select the default locale for the Interchange demo catalog."
 msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
 
 #. Type: select
 #. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "PostgreSQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange-cat-standard.templates:75
+msgid "MySQL"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Which DBMS should be used for the demo catalog ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:77
+msgid "Please select the database type."
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+msgid "Database name"
+msgstr ""
+
+#. Type: string
+#. Description
+#: ../interchange-cat-standard.templates:83
+#, fuzzy
+msgid "Please select the name of the database."
+msgstr "Zvolte prosím výchozí hodnotu locale pro ukázkový katalog Interchange."
+
+#. Type: select
+#. Choices
 #: ../interchange.templates:3
 msgid "unix mode, internet mode, both"
 msgstr "unixový režim, internetový režim, oba"
@@ -202,10 +255,10 @@
 "implications. Don't choose root, it is not recommended and will be discarded "
 "anyway."
 msgstr ""
-"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý pro "
-"nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
-"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program "
-"vám ho zvolit nedovolí."
+"Zde určíte uživatele serveru interchange; tento uživatel je také důležitý "
+"pro nastavení práv k souborům. Pamatujte, že použití jiného uživatele má "
+"vážné bezpečnostní důsledky. Použití roota se nedoporučuje a program vám ho "
+"zvolit nedovolí."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -265,44 +318,54 @@
 msgid "Create the group ${GROUP}?"
 msgstr "Vytvořit skupinu ${GROUP}?"
 
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache2"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Choices
+#: ../interchange.templates:56
+msgid "Apache"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid "Which webserver are you running ?"
+msgstr ""
+
+#. Type: select
+#. Description
+#: ../interchange.templates:58
+msgid ""
+"This information is necessary for the makecat script. Please specify which "
+"webserver you want to use for your Interchange applications."
+msgstr ""
+
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Static HTML files location:"
 msgstr "Umístění statických HTML souborů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:57
+#: ../interchange.templates:65
 msgid "Catalog installations need a directory where HTML files can be placed."
 msgstr ""
 "Instalace katalogu potřebuje adresář, kam je možné umístit HTML soubory."
 
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid "Enable debug mode?"
-msgstr "Povolit ladící mód?"
-
-#. Type: boolean
-#. Description
-#: ../interchange.templates:63
-msgid ""
-"Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
-"accordingly."
-msgstr ""
-"Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
-"programu Interchange."
-
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid "Directory for GnuPG public keyring:"
 msgstr "Adresář pro úschovu veřejných GnuPG klíčů:"
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "For enhanced security, credit card information retrieved from customers will "
 "be encrypted and mailed to the shop owner instead of storing it on the "
@@ -314,7 +377,7 @@
 
 #. Type: string
 #. Description
-#: ../interchange.templates:70
+#: ../interchange.templates:71
 msgid ""
 "Please choose the directory Interchange uses for the GnuPG public keyring."
 msgstr ""
@@ -323,19 +386,19 @@
 
 #. Type: select
 #. Choices
-#: ../interchange.templates:80
+#: ../interchange.templates:81
 msgid "low, high, rpc"
 msgstr "nízký, vysoký, rpc"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid "Set of server parameters:"
 msgstr "Parametry spuštění serveru:"
 
 #. Type: select
 #. Description
-#: ../interchange.templates:82
+#: ../interchange.templates:83
 msgid ""
 "You can choose different sets of server parameters. Any store based on the "
 "foundation demo will change its behaviour too. If rpc is selected, the "
@@ -347,13 +410,13 @@
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid "Enable the FullURL directive?"
 msgstr "Povolit volbu FullURL?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:90
+#: ../interchange.templates:91
 msgid ""
 "This setting determines if the whole URL is considered while checking for "
 "the corresponding catalog."
@@ -363,43 +426,43 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid "SOAP server not available"
 msgstr "SOAP server není k dispozici"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:96
+#: ../interchange.templates:97
 msgid ""
 "Because the Perl module SOAP::Lite is not installed, you are unable to run "
 "the Interchange SOAP server. To change this, install the libsoap-lite-perl "
 "Debian package and run interchangeconfig SOAP=1."
 msgstr ""
 "Protože není nainstalován modul Perlu SOAP::Lite, nebudete schopni spustit "
-"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-"
-"lite-perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
+"Interchange SOAP server. Napravit to můžete instalací balíčku libsoap-lite-"
+"perl a následným spuštěním interchangeconfig SOAP=1."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "Enable the SOAP server?"
 msgstr "Povolit server SOAP?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:104
+#: ../interchange.templates:105
 msgid "This setting determines if the SOAP server is started or not."
 msgstr "Toto nastavení určuje, zda spustit server SOAP či nikoliv."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid "Enable robots settings?"
 msgstr "Povolit nastavení robotů?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
-#: ../interchange.templates:110
+#: ../interchange.templates:111
 msgid ""
 "The Interchange Debian package uses a separate configuration file /etc/"
 "interchange/robots.cfg for the directives RobotUA, RobotIP and RobotHost. It "
@@ -413,13 +476,13 @@
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid "Important Perl Incompatibility"
 msgstr "Důležitá nekompatibilita s Perlem"
 
 #. Type: note
 #. Description
-#: ../interchange.templates:118
+#: ../interchange.templates:119
 msgid ""
 "The authors of Interchange strongly disencourage the use of their software "
 "on top of a thread enabled Perl. It is likely to cause serious problems, "
@@ -428,12 +491,12 @@
 "of Perl and the bunch of modules Interchange uses can hardly be relied upon. "
 "Please use this package only for testing and debugging purposes."
 msgstr ""
-"Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem "
-"s podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se "
-"projeví zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange "
-"je nulový. Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného "
-"Perlu a hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. "
-"Používejte prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."
+"Autoři Interchange silně odrazují od použití jejich softwaru nad Perlem s "
+"podporou vláken, protože to může způsobit vážné problémy, které se projeví "
+"zejména u vysoce zatížených serverů, ovšem přínos pro Interchange je nulový. "
+"Vývojový tým trvá na tom, že na kombinaci vláknově bezpečného Perlu a "
+"hromady modulů, které Interchange používá, se nedá spoléhat. Používejte "
+"prosím tyto balíčky pouze k testovacím a ladicím účelům."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -454,3 +517,13 @@
 "bylo přeloženo do dánštiny (da_DK), holandštiny (nl_NL), němčiny (de_DE), "
 "italštiny (it_IT) a švédštiny (sv_SE). Zde si můžete zvolit výchozí jazyk. "
 "Každý uživatel si pak může změnit jazyk při přihlášení."
+
+#~ msgid "Enable debug mode?"
+#~ msgstr "Povolit ladící mód?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Debug mode is only useful if you modified the Interchange sources "
+#~ "accordingly."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ladící mód je užitečný pouze v případě pokud jste měnili zdrojové soubory "
+#~ "programu Interchange."
More information about the interchange-cvs mailing list