[ic] [#GHS-443332]: American Homeowners email lists

Modekungen.se [Support] support at modekungen.se
Wed Apr 28 19:06:03 UTC 2010


Lenora Hannah,

Ditt ärende har blivit mottaget och en medarbetare kommer gå igenom ärendet och återkomma till dig inom kort (your message has been received and you will get an answer shortly).

	Ärende ID: GHS-443332
	Ärende: American Homeowners email lists
	Avdelning: Kundtjänst
	Prioritet: Medium
	Status: Open

Du kan kolla statusen på ditt ärende här: http://support.modekungen.se/index.php?_m=tickets&_a=viewticket&ticketid=10383
Vänliga hälsningar,

Modekungen.se    
More information about the interchange-users mailing list