[ic] Mīļais, noprovē ikrus jau šodien

Phil Stewart david at phonespybubble.com
Sun Sep 11 03:18:35 UTC 2011


Kad Tu beidzamo reizi uzkodi melnos ikrus? 

Protams - kurš tad to atcerās.. tāpēc, ka dārgi sanāk, vai ne? 

Bet biezuči tos ēd katru mīļu dienu - jo tas ir ļoti veselīgi..

Tu pavisam noteikti neesi biezucis? 

Nepārdzīvo, skaties un mācies, kā biezuci tādu var kļūt: 

http://www.cocorich.com.tw/catalog/biezucis.php  

Daktere Rasma 

 
More information about the interchange-users mailing list